Anunțuri

ORAR PROGRAM DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL II, ANUL I, SEMESTRUL I (Descarcă fișierul!)


ORAR PROGRAM DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL II, ANUL II, SEMESTRUL I (Descarcă fișierul!)ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I DE MASTER

ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL II 

Se prelungește perioada de înscriere la Nivelul II până la data de 16 octombrie 2023.

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea Națională de Științe și Tehnologie POLITEHNICA București organizează, în anul universitar 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II, cu durata de 4 semestre.  Nivelul II acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal.

Se pot înscrie la programul de pregătire psihopedagogică Nivelul II doar absolvenții Nivelului I, cu condiția să fie masteranzi UNSTPB, Centrul Universitar București, în anul I.

 Ce presupune înscrierea la Nivelul II? 

 1. completarea unui chestionar motivațional, online, aici: Chestionar motivațional
 2. bifarea disciplinelor programului Nivel II în contractul de studii universitare de masterat
 3. depunerea următoarelor documente la secretariatul DFCD-SSU (sala BN 313, luni-vineri, 9.00-16.00): 
 • fisa de inscriere (se completează la secretariat, BN 313)
 • copie certificat de naştere;
 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • certificat de absolvire Nivelul I al programului de formare psihopedagogică, cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii sau  adeverinţă de absolvire a Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2023, în copie certificată „conform cu originalul“ la inscriere*;
 • copie diplomă de licență și foaie matricolă sau adeverinţă de finalizare a studiilor universitare de licență, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2023, în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere*. 

 *Prin excepție, masteranzilor care au finalizat studiile de licență în UPB în anul universitar 2022-2023 nu li se solicită documentele care atestă finalizarea studiilor universitare de licență, respectiv absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I, întrucât acestea vor fi preluate de secretariatul DFCD-SSU direct de la facultate.      

 Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține de la secretariatul departamentului (telefon: 021 402 9241, email: dfcdssu@upb.ro).ÎNSCRIERI NIVEL I POSTUNIVERSITAR 2023

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2023-2024, în regim postuniversitar, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I și Nivel II.

Programul se adresează absolvenților de studii universitare de licenţă /masterat, din domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare.

În cadrul acestui program, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a)                   Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul general obligatoriu. Certificarea obținută în urma promovării Nivelului I reprezintă condiție de înscriere pentru Nivelul II.

b)                   Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile sistemului de învățământ.

 Acest program postuniversitar, cu taxă (2000 lei fiecare nivel), se desfășoară intensiv, în zilele de vineri și sâmbătă, pe structura anului universitar 2023-2024. Astfel, Nivelul I se va desfășura în perioada octombrie 2023 – martie 2024, iar Nivelul II  în perioada martie 2024-iulie 20234(Pentru Nivelul II informațiile vor fi disponibile la secretariatul DFCD-SSU sau pe site,  în luna februarie 2024). 

Înscrierile pentru Nivelul I se fac în perioada  5 septembrie –  5 octombrie 2023, pe baza unui dosar de înscriere.

Dosarul de înscriere se poate depune la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică, sala BN 313. în zilele lucrătoare, între orele 9-15 sau online pe adresa dfcdssu@upb.ro., cu mențiunea că, în acest caz, documentele trebuie semnate electronic.

 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere (Descarcă!)
 • Certificatul de naştere, în copie
  • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
  • Chestionar motivațional (Descarcă!)
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie
 • Cartea de identitate /B.I., în copie
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere

 Cursurile încep în data de 13 octombrie 2023, ora 16, conform orarului, pe care-l va primi fiecare cursant la începutul programului și se vor desfășura față în față, intensiv, în zilele de vineri (orele 16-18) și sâmbătă (orele 9-13) și online, asincron pe platforma MOOdle. Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține și telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro.

 

ADMITERE MASTERAT- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023


Înscrierea candidaților 4.09 – 15.09.2023

Concurs de admitere 18.09 – 19.09.2023 

Comunicarea rezultatelor 18.09 – 20.09.2023

Înmatricularea candidaților 18.09 – 23.09.2023

Mai multe informații: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

Inscriere online: https://admitere.pub.ro.

 • Domeniul Știinte ale Comunicarii

Master în colaborare cu Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica : Comunicare Managerială (concurs de admitere: 19 septembrie, ora 10.00, sala BN 314)
De ce să te înscrii? Descarcă afișul!

 • Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene

Master în colaborare cu Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica : Studii Europene (concurs de admitere: 18 septembrie, ora 10.00, sala BN 314)
De ce să te înscrii? Descarcă afișul!

 • Domeniul Știinte ale Educației
Mastere în colaborare cu Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor:


ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE MASTER CONSILIERE ŞI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

 
FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA SI MANAGEMENTUL AFACERILOR, împreună cu DEPARTAMENTUL FORMARE PENTRU CARIERA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, organizează în anul universitar 2023-2024 programul de studii universitare de masterat CONSILIERE ŞI LEADERSHIP ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ. cu durata de 4 semestre (120 de credite). Programul de masterat îşi propune să asigure pregătirea de specialişti în domeniul consilierii şcolare şi al consilierii în carieră, al leadershipului și formării profesionale, dezvoltând masteranzilor competenţe cheie pentru o integrare rapidă şi eficientă pe piaţa muncii (competenţe de comunicare, competenţe de relaţionare, competenţe socioemoționale, competențe de analiză și interpretare a conceptelor specifice domeniilor de studiu, competența de argumentare și elaborare de judecăți de valoare etc.).

Relevanța pentru piața muncii -  perspective de carieră:

 • consilier școlar în unitățile școlare din învățământul preuniversitar;
 • consilier în carieră la nivelul centrelor de consiliere din universități;
 • consultant în carieră în organizații publice sau private;
 • consilier în carieră în proiecte cu finanțare europeană;
 • referent resurse umane, cu responsabilități în domeniul recrutării și dezvoltării profesionale a personalului;
 • consilier orientare privind cariera;
 • poziții middle- și upper-management în organizații for-profit și non-profit;
 • consilier forță de muncă și șomaj în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă/Agenţii Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Înscriere şi admitere:

Înscrierea pentru programul de masterat NU este condiţionată de specializarea anterioară a domeniului de licenţă, dimpotrivă lărgeşte sfera de oportunități de carieră ale cursantului, oferindu-i o perspectivă generală asupra unor noi domenii de studiu, acelea al consilierii școlare/ în carieră și leadershipului în educație și formare profesională. Informații suplimentare referitoare la înscrierea și admiterea în programul de master găsiți pe site-ul universității (https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/).

Perioade de înscriere și admitere:

 • admitere – sesiune de toamnă: înscrierea candidaților 4–15.09.2023; admitere 18–19.09.2023.

 Persoană de contact: Coordonator program de masterat, Prof.univ. dr. Nicoleta Liţoiu, email nicoleta.litoiu@upb.ro


Granturi Naționale de Cercetare - ARUT (Alianța Romană a Universităților Tehnice)

 
Pachet de informații (descarcă documentul!)


POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ semestrul II, an universitar 2022-2023


Informații concurs post nr. 5, profesor, pe perioadă nedeterminată (Descarcă documentul!)

Informații concurs post nr. 38, lector, pe perioadă nedeterminată (Descarcă documentul!)

Informații concurs post nr. 39, lector, pe perioadă nedeterminată (Descarcă documentul!)


Programarea probelor de concurs (Descarcă documentul!)


Comisii concurs (Descarcă documentul!) 
 


ORAR NIVELUL II, anul 1 master

Descarcă documentul!

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II


Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane (DFCD-SSU) din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2022-2023, în regim postuniversitar, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II.

Programul se adresează absolvenților de studii universitare de licență/masterat, din domeniul STEM ( tehnologie, inginerie, matematică, fizică, chimie, biologie) care au absolvit nivelul I.

Programul se desfășoară în semestrul II al anului universitar 2022-2023, în perioada 17 martie –1 iulie 2023, în regim postuniversitar, cu taxă.

Cursurile încep în data de 17 martie 2023, ora 16,  conform orarului, pe care-l va primi fiecare cursant la începutul programului și se vor desfășura intensiv, în zilele de vineri online - orele 16-20 și sâmbătă, fizic, orele 9-13.

Înscrierile se fac în perioada 27 februarie – 15 martie 2023, pe baza unui dosar de înscriere.

Dosarul de înscriere se poate depune la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică, sala BN 313. în zilele lucrătoare, între orele 9-14 sau online pe adresa dfcdssu@upb.ro.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere (Descarcă!);
 • Certificat medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 • Chestionar motivațional (Descarcă!)
 • Certificat de naştere, în copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
 • Carte de identitate /B.I., în copie;
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la înscriere;
 • Diploma de master sau de studii universitare de lungă durată, în copie;
 • Certificat absolvire Nivel I, în copie sau adeverință;

Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro


POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ sem II, anul universitar 2022 – 2023

Descarcă documentul!


PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS PE PERIOADA DETERMINATĂ Sem II, an uniersitar 2022-2023 - Descarcă documentul!

COMISII CONCURS POSTURI DIDACTICE VACANTE pe PERIOADĂ DETERMINATĂ Sem. II, an universitar 2022 - 2023 - Descarcă documentul!

Calendarul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante de Asistent și Șef Lucrări pe perioada determinată [Februarie - Martie 2023] - Descarcă documentul!


Informații concurs post 83 asistent pe perioadă determinată

Descarcă documentul!ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I DE MASTER

ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, NIVELUL II


Se prelungește perioada de înscriere la Nivelul II până la data de 17 octombrie 2022.

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2022-2023, respectiv 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși, în format mixt (activități cu prezență fizică și activități online sincron).

 Ce presupune înscrierea la Nivelul II? 

 1.     completarea unui chestionar motivațional, online, aici: Chestionar motivațional
 2.     depunerea următoarelor documente la secretariatul DFCD-SSU (sala BN 313, luni-vineri, 17.00-19.00, in perioada 26 septembrie- 17 octombrie 2022): 
 • fisa de inscriere (se completează la secretariat, BN 313)
 • copie certificat de naştere;
 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • certificat de absolvire Nivelul I al programului de formare psihopedagogică, cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii sau  adeverinţă de absolvire a Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2022, în copie certificată „conform cu originalul“ la inscriere*;
 • copie diplomă de licență și foaie matricolă sau adeverinţă de finalizare a studiilor universitare de licență, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2022, în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere*. 
        c. bifarea disciplinelor programului în contractul de studii.

*Prin excepție, candidaților care au finalizat studiile de licență în UPB, în anul universitar 2021-2022, nu li se solicită documentele care atestă finalizarea studiilor universitare de licență, respectiv absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I, întrucât acestea vor fi preluate de secretariatul DFCD-SSU direct de la facultate.

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține de la secretariatul departamentului (telefon: 021 402 9241, email: dfcdssu@upb.ro).

 

 

ORAR PROGRAM DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL II, ANUL I, SEMESTRUL I (Descarcă fișierul!)


ORAR PROGRAM DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL II, ANUL II, SEMESTRUL I (Descarcă fișierul!)În atenţia studenţilor din ANUL I, ciclul de LICENŢĂ

ÎNSCRIERI

la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul I

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează, în anul universitar 2022-2023, Nivelul I al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, desfășurat pe parcursul primilor trei ani de studiu (anii I – III).

Programul presupune parcurgerea în fiecare semestru a câte unei discipline de specialitate psihopedagogică, precum şi efectuarea unui stagiu de practică pedagogică în anul III.

Finalizarea programului de formare psihopedagogică, pe baza acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din promovarea disciplinelor de specialitate, acordă absolvenţilor de studii universitare de licenţă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul gimnazial și liceal tehnic (clasele IX-X).

De asemenea, certificatul de absolvire astfel obţinut reprezintă un avantaj pentru angajarea pe piaţa muncii, în cadrul unor firme/companii care valorizează competenţe complementare de tip comunicare, relaţionare, lucru în echipă, training şi mentorat. Mai multe detalii despre program puteți regăsi aici.

Parcurgerea de către studenţii UPB a programului de formare psihopedagogică în cadrul ciclului de licenţă este în regim fără taxă.

Cum se realizează înscrierea?

Înscrierea la acest program se realizează în perioada 26 septembrie - 15 octombrie 2022 prin:

 1. Bifarea/introducerea în contractul de studii din acest an universitar a disciplinelor de specialitate psihopedagogică: Psihologia educației și Pedagogie I (veți primi contractual de la secretariatul facultății la care studiați);
 2. Completarea online unui chestionar motivațional de înscriere care poate fi accesat la următorul link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSOK6deJ_vWlGiGgDJlQeY5IXORS81VQqIctzrJlvR-A44vA/viewform?usp=sf_link

Pentru a vă asigura că veți putea fi înrolat(ă) la Programul de formare psihopedagogică Nivel I, este necesar să parcurgeți AMBELE etape (completarea chestionarului și bifarea disciplinelor în contractul de studii).

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I DE MASTER

ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, NIVELUL II 

26 septembrie - 7 octombrie 2022

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2022-2023, respectiv 2023-2024, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși, în format mixt (activități cu prezență fizică și activități online sincron).

Ce presupune înscrierea la Nivelul II?

 1.     completarea unui chestionar motivațional, online, aici: Chestionar motivațional
 2.     depunerea următoarelor documente la secretariatul DFCD-SSU (sala BN 313, luni-vineri, 17.00-19.00, in perioada 26 septembrie- 7 octombrie 2022):
  • fisa de inscriere (se completează la secretariat, BN 313)
  • copie certificat de naştere;
  • copie carte de identitate;
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • certificat de absolvire Nivelul I al programului de formare psihopedagogică, cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii sau  adeverinţă de absolvire a Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2022, în copie certificată „conform cu originalul“ la inscriere*;
  • copie diplomă de licență și foaie matricolă sau adeverinţă de finalizare a studiilor universitare de licență, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite, pentru promoția 2022, în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere*.
        c. bifarea disciplinelor programului în contractul de studii.


*Prin excepție, candidaților care au finalizat studiile de licență în UPB, în anul universitar 2021-2022, nu li se solicită documentele care atestă finalizarea studiilor universitare de licență, respectiv absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I, întrucât acestea vor fi preluate de secretariatul DFCD-SSU direct de la facultate.

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține de la secretariatul departamentului (telefon: 021 402 9241, email: dfcdssu@upb.ro).


ADMITERE MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Înscrierea candidaților 19.09 – 25.09.2022
Concurs de admitere 26.09.2022
Comunicarea rezultatelor 26.09- 27.09.2022
Înmatricularea candidaților 27.09.2022 

Mai multe informații: https://upb.ro/admitere/admitere-masterat/

Inscriere online: https://admitere.pub.ro/

 • Domeniul Știinte ale Comunicarii

Master în colaborare cu Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica : Comunicare Managerială 
De ce să te înscrii? Descarcă afișul!

 • Domeniul Relații Internaționale și Studii Europene

Master în colaborare cu Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica : Studii Europene 
De ce să te înscrii? Descarcă afișul!

 • Domeniul Știinte ale Educației
Mastere în colaborare cu Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor:

ÎNSCRIERI NIVEL I POSTUNIVERSITAR 2022

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2022-2023, în regim postuniversitar, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I și Nivel II.

Programul se adresează absolvenților de studii universitare de licenţă /masterat, din domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare.

În cadrul acestui program, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a)                   Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul general obligatoriu. Certificarea obținută în urma promovării Nivelului I reprezintă condiție de înscriere pentru Nivelul II.

b)                   Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile sistemului de învățământ.

Acest program postuniversitar, cu taxă (2000 lei fiecare nivel), se desfășoară intensiv, în zilele de vineri și sâmbătă, pe structura anului universitar 2022-2023. Astfel, Nivelul I se va desfășura în perioada octombrie 2022 – martie 2023, iar Nivelul II  în perioada martie 2023-iulie 2023 (Pentru Nivelul II informațiile vor fi disponibile la secretariatul DFCD-SSU sau pe site,  în luna februarie 2023). 

Înscrierile pentru Nivelul I se fac în perioada  5 septembrie –  5 octombrie 2022, pe baza unui dosar de înscriere.

Dosarul de înscriere se poate depune la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică, sala BN 313. în zilele lucrătoare, între orele 9-15 sau online pe adresa dfcdssu@upb.ro., cu mențiunea că, în acest caz, documentele trebuie semnate electronic.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere (Descarcă documentul!)
 • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 • Chestionar motivațional (Descarcă chestionarul!)
 • Certificatul de naştere, în copie
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie
 • Cartea de identitate /B.I., în copie
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere

Cursurile încep în data de 7 octombrie 2022, ora 16, conform orarului, pe care-l va primi fiecare cursant la începutul programului și se vor desfășura față în față, intensiv, în zilele de vineri (orele 16-20) și sâmbătă (orele 9-13) și online, asincron pe platforma MOODLE.

 

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține și telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro. 

ORDIN Nr. 4139/2022 din 29 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate

  

Prezentarea Programului de formare psihopedagogică Nivelul I (Descarcă!)