Anunțuri:

Program postuniversitar de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează, în anul universitar 2017-2018, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel II.

Programul se desfășoară în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 (martie 2018-iuie 2018) în regim postuniversitar, cu taxă.

Înscrierile se fac în perioada 19 februarie – 9 martie 2018, zilnic, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică, sala BN 313.

Dosarul de  înscriere va conține următoarele:

 • Cerere de înscriere (se va completa la secretariatul departamentului)
 • Certificatul de naştere, în copie
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) în copie
 • Cartea de identitate /B.I., în copie
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă, în copie
 • Diploma de absolvire master (sau adeverință) în copie
 • Certificat absolvire Nivel I, în copie

Admiterea constă în analiza dosarului de înscriere, în conformitate cu legislatia în vigoare (OMEN nr. 3850 din 16.05.2017). Lista candidaților admiși va fi disponibilă la secretariatul departamentului în perioada 14-15 martie 2018.

Cursurile încep în data de 16 martie 2018.

Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține de la secretariatul departamentului sau prin email: dfcdssu@upb.ro.

 

În atenția masteranzilor de anul I

Acest anunț se adresează doar absolvenților programului de formare psihopedagogică – Nivel I, desfășurat pe parcursul ciclului de licență

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti organizează, începând cu anul universitar 2017-2018, Nivelul II al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, desfășurat pe parcursul studiilor de masterat (4 semestre – 7 discipline).

Beneficii ale programului de formare psihopedagogică- Nivel II:

 • Finalizarea programului acordă absolvenţilor de studii universitare de masterat dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal;
 • Certificatul de absolvire al acestui program reprezintă un avantaj pentru angajarea pe piața muncii, în cadrul unor firme/companii care valorizează competențe complementare, cum sunt: comunicare, relaționare, lucrul în echipă, training și mentorat.
 • Parcurgerea acestui program este în regim fără taxă.

Condiții de parcurgere a programului:

 • Absolvirea, în prealabil, a Nivelului I.
 • Completarea unui chestionar motivațional de înscriere, în cadrul DFCD-SSU (sala BN 315), în perioada 25.09.2017- 6.10.2017, în intervalul orar 13-16.
 • Introducerea în contractul de studii din anul universitar curent a disciplinelor de specialitate psihopedagogică, conform planului de învățământ.

 

În atenţia studenţilor din anul I, ciclul de licenţă

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează, începând cu anul universitar 2017-2018, Nivelul I al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, desfășurat pe parcursul primilor trei ani de studiu (anii I – III). Programul presupune parcurgerea în fiecare semestru a câte unei discipline de specialitate psihopedagogică, precum şi efectuarea unui stagiu de practică pedagogică în anul III.

Finalizarea programului de formare psihopedagogică, pe baza acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din promovarea disciplinelor de specialitate, acordă absolvenţilor de studii universitare de licenţă dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul gimnazial.

De asemenea, certificatul de absolvire astfel obţinut reprezintă un avantaj pentru angajarea pe piaţa muncii, în cadrul unor firme/companii care valorizează competenţe complementare de tip comunicare, relaţionare, lucru în echipă, training şi mentorat.

Parcurgerea de către studenţii UPB a programului de formare psihopedagogică în cadrul ciclului de licenţă este în regim fără taxă.

Înscrierea la acest program se realizează prin:

 • completarea unui chestionar motivațional de înscriere, la primul curs de Psihologia educației;
 • introducerea în contractul de studii din acest an universitar a disciplinelor de specialitate psihopedagogică: Psihologia educației și Pedagogie I ( la secretariatul facultății);
 • semnarea actului adițional la contractul de studii (la secretariatul facultății).

 

Program postuniversitar de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2017-2018 Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I.

Programul se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2017-2018 (6 octombrie 2017- 28 februarie 2018) în regim postuniversitar, cu taxă.

Înscrierile se fac în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2017, zilnic, între orele 9-14, la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică, sala BN 313. Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea  programului de formare se pot obține de la secretariatul departamentului sau prin email: dfcdssu@upb.ro

Acte necesare pentru înscriere

 • Cerere de înscriere (se va completa la secretariatul departamentului);
 • Certificatul de naştere, în copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
 • Cartea de identitate /B.I., în copie;
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere;
 • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

  

Admitere studii universitare de masterat - arhivă 2017arhivă 2016, arhivă 2015, arhivă 2014.

Evden eve nakliyat parca esya tasima mugla bodrum ve civarinda nakliye firmalari icin dogru yerdesiniz. Firmalarin listesi icin lutfen ziyaret ediniz. parca esya tasima

Susținere disertație - arhivă 2015

Programe pentru obținerea gradului didactic II în învățământul preuniversitar - arhivă 2016, arhivă 2015