Anunțuri

 

 Conferința Internațională „Mentoratul în educația și formarea profesorilor”, 25-26 noiembrie 2021 În perioada 25-26 noiembrie 2021, va avea loc Conferința Internațională „Mentoratul în educația și formarea profesorilor”, 25-26 noiembrie 2021, organizată de Ministerul Educației, în cadrul Proiectului „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” (ID proiect: POCU/904/6/25 /146587), în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

 

Conferința se va desfășura online. Pentru mai multe informații și înscriere, accesați: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/icm2021/en/index.php

Agenda conferinței (Descarcă fișierul!

 

Rezultate concurs post 79 Asistent pe perioadă determinată (Descarcă documentul!)

(anunț din data de 9.11.2021) 

 

PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ


ORAR ANUL I, semestrul I - Descarcă fișierul!


ORAR ANUL II, semestrul I - Descarcă fișierul!În atenția studenților din anul I de master

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Nivelul II 

4 octombrie- 15 octombrie 2021

 
Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2021-2022, respectiv 2022-2023, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși.
 

Ce presupune înscrierea la Nivelul II?
       • completarea cererii de înscriere și a chestionarului motivațional, online, aici: Cerere de înscriere și chestionar motivațional
 
       • depunerea următoarelor documente la secretariatul DFCD-SSU (BN 313, 9.00-18.00):
          o copie certificat de naştere;
          o copie carte de identitate;
          o copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
          o copie certificat de absolvire Nivelul I al programului de formare psihopedagogică, cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii 
                     sau 
adeverinţă de absolvire a Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite (pentru promoția 2021)*;
          o copie diplomă de licență și foaie matricolă
                     sau 
adeverinţă de finalizare a studiilor universitare de licență, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite (pentru promoția 2021)*.


* Prin excepție, candidaților care au finalizat studiile de licență în UPB, în anul universitar 2020-2021, nu li se solicită documentele care atestă finalizarea studiilor universitare de licență, respectiv absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I, întrucât acestea vor fi preluate de secretariatul DFCD-SSU direct de la facultate.

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține de la secretariatul departamentului (telefon: 021 402 9241, email: dfcdssu@upb.ro).

 

În atenția studenților din anul I, licență

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică, Nivel I

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane, din cadrul Universității POLITEHNICA din București, vă oferă posibilitatea de a urma GRATUIT, pe parcursul studiilor de licență, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică, Nivel I.

În urma absolvirii Programului de formare veti obține certificarea necesară pentru a fi profesor în învățământul gimnazial și liceal tehnic (clasele IX-X). 


Prezentare Program de formare psihopedagogică Nivelul 1 (Descarcă!)


Pentru înscriere, completează chestionarul motivațional! 
Accesează formularul online  Chestionar motivațional Nivelul I!

 

ADMITERE MASTERAT DIDACTIC - 18-27 septembrie 2021

 ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR CICLULUI DE LICENȚĂ ÎN DOMENIUL FUNDAMENTAL ȘTIINȚE INGINEREȘTI

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane organizează Programele pentru FORMAREA PROFESORILOR, cu durata de 2 ani, acreditate în domeniul Științe ale Educației:

-          MASTER DIDACTIC ÎN INGINERIE ȘI MANAGEMENT - 25 de locuri (buget);

-          MASTER DIDACTIC ÎN INGINERIE MECANICĂ - 25 de locuri (buget).

Înscrierea se poate face online sau față în față.


Înscrierea online se poate face în perioada 18 septembrie-26 septembrie ora 16.00. Pentru înscrierea online, accesați platforma https://admitere.pub.ro, secţiunea dedicată admiterii la studiile universitare de masterat: https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen . 

Programul pentru înscrierea față în față este următorul: luni, 20 septembrie, 10.00-12.00 (BN 313), marți, 21 septembrie, 16.00-18.00 (BN 314), miercuri, 22 septembrie, 10.00-12.00 (BN 315), joi, 23 septembrie, 16.00-18.00 (BN 316), vineri, 24 septembrie, 10.00-12.00 (BN 317).

Concursul de admitere va avea loc în data de 27 septembrie 2021, la ora 9.00, pe platforma TEAMS și va consta într-un interviu motivațional. 

 

Mai multe informații privind admiterea la masteratul didactic:

CONDIȚII DE ADMITERE MASTERAT DIDACTIC - Descarcă!

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTERAT DIDACTIC ÎN INGINERIE MECANICĂ - Descarcă!

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTERAT DIDACTIC ÎN INGINERIE ȘI MANAGEMENT - Descarcă!

 

ADMITERE MASTERAT COMUNICARE MANAGERIALĂ - 18-27 septembrie 2021

Vrei să fii masterand în cadrul programului COMUNICARE MANAGERIALĂ?

Urmează pașii:

1. ÎNSCRIERE ON LINE în perioada 18 septembrie - 26 septembrie, ora 16.00, pe platforma https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen.

Înscrierea se poate face și față în față, după următorul program: luni, 20 septembrie, 10.00-12.00  (BN 313), marti, 21 septembrie, 16.00-18.00  (BN 314), miercuri, 22 septembrie, 10.00-12.00 (BN 315), joi, 23 septembrie, 16.00-18.00 (BN 316), vineri , 24 septembrie, 10.00-12.00 (BN 317).

2. PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE ON-LINE: 27 septembrie 2021, ora 10.30, pe platforma TEAMS

            Criterii de admitere:

           Proba 1. Media generală de absolvire a studiilor de licență;

           Proba 2. Interviu motivațional susținut on line.

 3. ÎNMATRICULARE FAȚĂ ÎN FAȚĂ, dacă ai FOST ADMIS.

Calendar înmatriculare: luni, 27 septembrie, 14.00- 18.00 (BN 313); marți, 28 septembrie, 10.00-14.00 (BN 313).

Admiterea în cadrul programului de master Comunicare managerială se face pe baza Mediei generale de absolvire a studiilor de licență și a Interviului motivațional. Candidații vor pregăti o Scrisoare de motivație și un Curriculum Vitae și le vor încărca pe platforma TEAMS

Prezentarea programului

Telefonul candidatului: 0728 731 583.

 

ADMITERE MASTERAT STUDII EUROPENE – 18-27 septembrie 2021


Vrei să fii masterand în cadrul programului de STUDII EUROPENE?

Urmează pașii:

1. ÎNSCRIERE ON LINE în perioada 18 septembrie - 26 septembrie ora 16.00, pe platforma https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

Înscrierea se poate face și față în față, după următorul program: luni, 20 septembrie, 10.00-12.00  (BN 313), marti, 21 septembrie, 16.00-18.00  (BN 314), miercuri, 22 septembrie, 10.00-12.00 (BN 315), joi, 23 septembrie, 16.00-18.00 (BN 316), vineri , 24 septembrie, 10.00-12.00 (BN 317).

2. PARTICIPARE LA CONCURSUL DE ADMITERE ON-LINE:  27 septembrie 2021, ora 9.00, pe platforma TEAMS

           Criterii pentru admitere:

           Proba 1. Media generală de absolvire a studiilor de licență

           Proba 2. Interviu motivațional susținut on-line

 3.  ÎNMATRICULARE FAȚĂ ÎN FAȚĂ, dacă ai FOST ADMIS.

Calendar înmatriculare: luni, 27 septembrie, 14.00- 18.00 (BN 313); marți, 28 septembrie, 10.00-14.00 (BN 313).

Admiterea în cadrul programului de master Studii europene se face pe baza Mediei generale de absolvire a studiilor de licență și a Interviului motivațional. Candidații vor pregăti o Scrisoare de motivație și un Curriculum Vitae și le vor încărca pe platforma TEAMS.

Prezentarea programului

Telefonul candidatului: 0728 731 583.

 

ÎNSCRIERI NIVEL I POSTUNIVERSITAR 2021


Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2021-2022, în regim postuniversitar, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I și Nivel II.

Programul se adresează absolvenților de studii universitare de licenţă /masterat, din domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare.

În cadrul acestui program, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a)                   Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul general obligatoriu. Certificarea obținută în urma promovării Nivelului I reprezintă condiție de înscriere pentru Nivelul II.

b)                   Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile sistemului de învățământ.

 

Acest program postuniversitar, cu taxă, se desfășoară intensiv, în zilele de vineri și sâmbătă, pe structura anului universitar 2021-2022. Astfel, Nivelul I se va desfășura în perioada octombrie 2021 – martie 2022, iar Nivelul II  în perioada martie 2022-iulie 2022 (Pentru Nivelul II informațiile vor fi disponibile la secretariatul DFCD-SSU sau pe site,  în luna februarie 2022). 

Înscrierile pentru Nivelul I se fac în perioada  6 septembrie –  6 octombrie 2021, pe baza unui dosar de înscriere. Cursurile încep în data de 8 octombrie 2021.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane, sala BN 313, în zilele lucrătoare, între orele 9-15.

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  • Fișa de înscriere (descarcă formularul!);
  • Certificatul de naştere, în copie;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
  • Cartea de identitate /B.I., în copie;
  • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere;
  • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
  • Chestionar motivațional (descarcă chestionarul!)

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține și telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro.

 

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI,  aprobată prin Hotărârea Senatului Universitar al U.P.B. din data de 23 iulie 2019 (Descarcă documentul!)

 

 

Prezentarea Programului de formare psihopedagogică Nivelul I (Descarcă!)