Anunțuri

În atenția masteranzilor UPB înscriși la Programul de formare psihopedagogică Nivelul II


ORAR anul I, semestrul al II-lea (Descarcă fișierul!)


Colocviu admitere gradul didactic I

 

Colocviul de admitere la gradul didactic I va avea loc în data de 10 februarie 2021, începand cu ora 13:00.

Examentul se va desfasura online, pe platforma Microsoft TEAMS. Detaliile de conectare au fost transmise canditaților prin e-mail. Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la adresa formare@upb.ro.


Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II, în regim postuniversitar


Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane (DFCD-SSU) din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2020-2021, în regim postuniversitar, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II. Programul se adresează absolvenților de studii universitare de licență/masterat, din domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), care au absolvit nivelul I. Programul se desfășoară în semestrul II al anului universitar 2020-2021, în perioada 12 martie –2 iulie 2021, în regim postuniversitar, cu taxă. Cursurile încep în data de 12 martie 2021, ora 14, conform orarului, pe care-l va primi fiecare cursant la începutul programului și se vor desfășura intensiv, în zilele de vineri și sâmbătă.
 

Înscrierile se fac în perioada 1 februarie – 10 martie 2021, pe baza unui dosar de înscriere. Dosarul de înscriere se poate depune la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică, sala BN 313. în zilele lucrătoare, între orele 9-15 sau online pe adresa dfcdssu@upb.ro ., cu mențiunea că documentele trebuie semnate electronic. 


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
 • Certificatul de naştere, în copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
 • Cartea de identitate /B.I., în copie;
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere;
 • Diploma de master sau de studii universitare de lungă durată, în copie;
 • Certificat absolvire Nivel I, în copie sau adeverință;
 • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Fișa de înscriere (Descarcă fișa de înscriere!);
 • Chestionar motivațional (Descarcă chestionarul!).
Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro .
 În atenția masteranzilor UPB din anul I

Rezultate admitere la Programul de formare psihopedagogică

Nivelul II 


Rezultate admitere Facultatea de Automatică și Calculatoare 
Rezultate admitere Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Rezultate admitere Catedra UNESCO
Rezultate admitere Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Rezultate admitere Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Rezultate admitere Facultatea de Energetică
Rezultate admitere Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Rezultate admitere Facultatea de Inginerie Industrială si Robotică
Rezultate admitere Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Rezultate admitere Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Rezultate admitere Facultatea de Inginerie Medicală
Rezultate admitere Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
Rezultate admitere Facultatea de Stiinte Aplicate
Rezultate admitere Facultatea de Transporturi

Rezultate admitere Inginerie ElectricaVă rugăm să verificați codul personal de identificare din formularul de înscriere!

În listele afișate mai sus găsiți codurile de identificare ale candidaților admiși, selectate în urma verificării dosarelor depuse până la data de 15 octombrie.

 


Vă rugăm să descărcați documentul Acord Nivelul 2 , să-l semnați și să-l încărcați  aici

Acest formular poate fi semnat cu optiunea „Fill & Sign” din Adobe Acrobat Reader.

Deschideti documentul PDF. Click pe butonul Fill& Sign din panoul din dreapta. Selectati optiunea „Fill and Sign” și se vor afișa optiunile de semnare. Utilizati una dintre acestea si apoi salvati documentul.

 

Orar anul I semestrul I 2020-2021 (Descarcă!)

Orar anul II semestrul I 2020-2021 (Descarcă!)


În atenția masteranzilor UPB din anul I

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II

 (16.10.2020)

Se prelungește termenul de înscriere la Nivelul II până la data de 21 octombrie 2020.


Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2020-2021, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși.

          Ce conține dosarul de înscriere?

a)       copie diplomă de licenţă adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite;
b)       copie certificat de absolvire Nivel I al programul de formare psihopedagogică (cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii)/ adeverinţă care să demonstreze absolvirea Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite;
c)       fișă de înscriere la Nivelul II;
d)       declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de studii universitare de licență;
e)       declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I;
f)        chestionar online, în care evidențiați motivația, aşteptările şi compatibilitatea dvs. cu specificul competenţelor pentru profesia didactică;
g)       acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.


         Cum se realizează înscrierea?

Înscrierea pentru Nivelul II se realizează online, în perioada 2 octombrie- 15 octombrie 2020, prin completarea formularului de înscriere (c-g):

Formular de inscriere 

Pentru a încărca documentele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b)*, accesați link-ul:

https://www.surveygizmo.eu/s3/90277850/Validare-inscriere-nivel-II

        * Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să trimită adeverințele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b).

       * Candidații absolvenți ai altor universități, care nu pot obţine în timp util aceste documente (a-b) de la secretariatele facultăţilor, își vor completa dosarul pentru Nivelul II în termen de două luni de la data admiterii. Linkul va fi activ până la 10 decembrie 2020.

 

        Când vor fi publicate rezultatele?

În urma analizei dosarelor candidaților, rezultatele (pe bază de calificativ: admis/ respins) vor fi publicate pe site-ul Departamentului, în secțiunea Anunțuri (www.dppd.upb.ro). Data publicării rezultatelor: 19 octombrie 2020.

 

        Pentru informații suplimentare

E-mail: dfcdssu@upb.ro

Website: http://dppd.upb.ro/Program-de-formare-psihopedagogica-pe-parcursul-studiilor-universitare-de-masterat/REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE 

Master Didactic - Inginerie mecanică

Descarcă fișierul Candidații admiși/ înmatriculați!

Descarcă fișierul Candidații respinși/ neînmatriculați!REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

Master Didactic – Inginerie și management

Descarcă fișierul Candidații admiși/ înmatriculați!

Descarcă fișierul Candidații respinși/ neînmatriculați!
În atenţia studenţilor din anul I, ciclul de LICENŢĂ

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul I


Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează, în anul universitar 2020-2021, Nivelul I al Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică. Acest program se desfășoară pe parcursul primilor trei ani de studiu (anii I – III). Programul presupune parcurgerea în fiecare semestru a câte unei discipline de specialitate psihopedagogică, precum şi efectuarea unui stagiu de practică pedagogică în anul III.

Absolvenții acestui program de formare vor avea dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul gimnazial și liceal tehnic (clasele IX-X).

Parcurgerea de către studenţii UPB a programului de formare psihopedagogică în cadrul ciclului de licenţă este în regim fără taxă.

Cum se realizează înscrierea?

 Înscrierea la acest program se realizează în perioada 5 octombrie- 16 octombrie 2020 prin:

 • adăugarea în contractul de studii din acest an universitar a disciplinelor de specialitate psihopedagogică: Psihologia educației și Pedagogie I;
 • completarea online a unui chestionar motivațional de înscriere care disponibil pe link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS8G6kFjTEkdSJM7FjnuabnAXqKxIju34gpa9pGfmPopXPqw/viewform?usp=sf_link

 


  REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE la programele de master didactic

Inginerie și Management

Inginerie Mecanică

 

Descărcați REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE la programele de master didactic! (2.10.2020)

Va rugam sa consultati platforma https://admitere.pub.ro/Admitere, unde veti gasi codul dumneavoastra personal de identificare.

 

Perioada de înmatriculare :

-         Sambata, 3.10.2020,  intre orele 8-15

-         Duminica, 4.10.2020, intre orele 8-15

-         Luni,  5.10.2020 intre orele 8-18

 

Locatie –Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (Departamentul de Formare pentru Carierar Didactica-SSU) -  Splaiul Independentei nr 313, corp BN , etaj 3 , sala BN313 (corp Facultate FAIMA, la parter BCR)

Telefon de contact:  Secretariat 0214029241

 

Informare:

Persoanele care sunt pe lista de Buget – fara loc pot fi inmatriculate pe locurile fara taxa (conform ordinii din lista), in cazul in care se elibereaza vreun loc prin neinmatricularea in termenul precizat a candidatilor admisi.

Pentru înmatriculare candidatii admisi depun fizic sau trimit prin curierat rapid dosarul care trebuie să conțină documentele precizate mai jos.

Adresa curierat –Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (Departamentul de Formare pentru Carierar Didactica-SSU) -  Splaiul Independentei nr 313, corp BN , etaj 3 , sala BN313.

Conținut dosar:

a)   fișa de înscriere tip (Anexa I din regulamentul de admitere sau obținută de pe platforma de înscriere în urma completării informațiilor obligatorii) completată
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;
f) certificatul de naștere;
g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
h) buletin/carte de identitate/pașaport;
i) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;

j) dovada de plată a taxei de înmatriculare la admitere;

Plata taxei de inmatriculare se poate face online  sau direct la depunere dosarului. Pentru confirmarea locului va rugam sa achitati taxa de inmatriculare in valoare de 50 de lei (dupa anuntarea rezultatelor), in conturile UPB

- BCR, IBAN RO50RNCB0723000506250320 - CUI 4183199

- BRD, IBAN RO95BRDE410SV49923814100 - CUI 4183199


k) declarație pe propria răspundere (inclusă în fișa de înscriere din Anexa 1 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

l) declarație pe propria răspundere (Anexa 2 din regulamentul de admitere) prin care candidatul declară că va aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(j) în original sau copie conform cu originalul și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b), înainte de începerea anului universitar 2020-2021.

m) adeverință medicală, din care sa rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.

 Conținutul fișei de înscriere (a) în formă fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

 

În atenția masteranzilor UPB din anul I

Înscrieri la Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane (DFCD-SSU) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) organizează, în anul universitar 2020-2021, Programul de formare psihopedagogică Nivelul II pentru studenții programelor de masterat din UPB, care au absolvit Nivelul I al programului în cadrul studiilor de licență. Programul de formare psihopedagogică, Nivelul II, se desfășoară pe parcursul celor 4 semestre ale programului de masterat la care sunteți înscriși.

          Ce conține dosarul de înscriere?

a)       copie diplomă de licenţă / adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă, eliberată de secretariatul facultăţii absolvite;
b)       copie certificat de absolvire Nivel I al programul de formare psihopedagogică (cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii)/ adeverinţă care să demonstreze absolvirea Nivelului I, eliberată de  secretariatul facultăţii absolvite;
c)       fișă de înscriere la Nivelul II;
d)       declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de studii universitare de licență;
e)       declarație pe propria răspundere care confirmă absolvirea programului de formare psihopedagogică Nivelul I;
f)        chestionar online, în care evidențiați motivația, aşteptările şi compatibilitatea dvs. cu specificul competenţelor pentru profesia didactică;
g)       acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.


         Cum se realizează înscrierea?

Înscrierea pentru Nivelul II se realizează online, în perioada 2 octombrie- 15 octombrie 2020, prin completarea formularului de înscriere (c-g):

Formular de inscriere 

Pentru a încărca documentele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b)*, accesați link-ul:

https://www.surveygizmo.eu/s3/90277850/Validare-inscriere-nivel-II

        * Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să trimită adeverințele care atestă absolvirea programului de studii universitare de licență și a programului de formare psihopedagogică Nivelul I (a-b).

       * Candidații absolvenți ai altor universități, care nu pot obţine în timp util aceste documente (a-b) de la secretariatele facultăţilor, își vor completa dosarul pentru Nivelul II în termen de două luni de la data admiterii. Linkul va fi activ până la 10 decembrie 2020.

 

        Când vor fi publicate rezultatele?

În urma analizei dosarelor candidaților, rezultatele (pe bază de calificativ: admis/ respins) vor fi publicate pe site-ul Departamentului, în secțiunea Anunțuri (www.dppd.upb.ro). Data publicării rezultatelor: 19 octombrie 2020.

 

        Pentru informații suplimentare

E-mail: dfcdssu@upb.ro

Website: http://dppd.upb.ro/Program-de-formare-psihopedagogica-pe-parcursul-studiilor-universitare-de-masterat/

ADMITERE MASTERAT DIDACTIC

În atenția absolvenților ciclului de licență în domeniul fundamental științe inginerești!

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane organizează Programul pilot de FORMARE A PROFESORILOR, cu durata de 2 ani, acreditat în domeniul Științe ale Educației:

-          MASTER DIDACTIC ÎN INGINERIE ȘI MANAGEMENT - 25 de locuri (buget)

-          MASTER DIDACTIC ÎN INGINERIE MECANICĂ - 25 de locuri (buget)

 

Perioada de înscriere este 8-30 septembrie 2020 (online): https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen

Acte necesare la înscriere:

 • Fișa de înscriere
 • Diploma de bacalaureat
 • Diploma de licență (Adeverința de licență pentru promoția 2020) și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă
 • Cartea de identitate
 • Certificatul de naștere (și certificatul care atestă schimbarea numelui, dacă e cazul)
 • Scrisoare de motivație în care este argumentată opțiunea pentru cariera didactică

Admiterea se face pe baza scrisorii de motivație și a mediei examenului de licență.

Programul este organizat la forma de învățământ cu frecvență. (Descarcă pliantul!)


CONDIȚII DE ADMITERE MASTERAT DIDACTIC - Descarcă!


PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTERAT DIDACTIC ÎN INGINERIE MECANICĂ - Descarcă!


PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT MASTERAT DIDACTIC ÎN INGINERIE ȘI MANAGEMENT - Descarcă!Admitere Curs postuniversitar de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică - Nivel I

 

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane (DFCD-SSU) din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti organizează în anul universitar 2020-2021, în regim postuniversitar, Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I și Nivel II.

Programul se adresează absolvenților de studii universitare din domeniul STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică), care NU au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare.

În cadrul acestui program, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a)  Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul general obligatoriu. Certificarea obținută în urma promovării Nivelului I reprezintă condiție de înscriere pentru Nivelul II.

b)  Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice la toate nivelurile sistemului de învățământ.

Complementar competențelor specifice pentru profesia didactică, programul formează și dezvoltă competențe transversale de tip: comunicare, digitale, relaționare etc. care  permit integrarea în diferite medii organizaționale.

Certificatul de absolvire obţinut reprezintă un avantaj pe piaţa muncii, în cadrul acelor firme/companii care abordează aspecte legate de formare profesională, management de proiect, activități de mentorat.

Acest program postuniversitar, cu taxă, se desfășoară intensiv, în zilele de vineri și sâmbătă, pe structura anului universitar 2020-2021. Astfel, Nivelul I se va desfășura în perioada octombrie 2020 – martie 2021, iar Nivelul II  în perioada martie 2021-iulie 2021.  

Înscrierea candidaților pentru Nivelul I se face în perioada  7 septembrie – 6 octombrie 2020, în zilele lucrătoare, între orele 10-16, la secretariatul DFCD-SSU, sala BN 313. Pentru Nivelul II informațiile vor fi disponibile la secretariatul DFCD-SSU sau pe site,  în luna februarie 2021.  

Concursul de admitere constă în analiza dosarului de înscriere și completarea unui chestionar prin care se urmărește identificarea interesului și motivației pentru profesia didactică.

Lista candidaților admiși va fi disponibilă la secretariatul departamentului sau pe site, în data de 8 octombrie 2020.

Cursurile încep în data de 9 octombrie 2020. Datorită actualului context pandemic, cursurile se vor desfășura, într-o primă fază online, urmând ca în măsura în care se schimbă contextul, să se desfășoare față în față.

 Documente necesare pentru înscriere: 

 • Cerere de înscriere (se va completa la secretariatul DFCD-SSU);
 • Certificatul de naştere, în copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
 • Cartea de identitate /B.I., în copie;
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere;
 • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Informații suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține și telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro.ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, IULIE-SEPTEMBRIE 2020


Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea POLITEHNICA din București organizează sesiunea de admitere la studii universitare de masterat, pentru următoarele programe de studiu:

Înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de masterat din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti - Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane se poate face online pe platforma https://admitere.pub.ro, în secţiunea https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen.

  

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI,  aprobată prin Hotărârea Senatului Universitar al U.P.B. din data de 23 iulie 2019 (Descarcă documentul!)

 

 

Prezentarea Programului de formare psihopedagogică Nivelul I (Descarcă!)