Anunțuri:

 

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II, în regim postuniversitar

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2018-2019 Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel II.

Programul se desfășoară în semestrul II al anului universitar 2018-2019 ( 15 martie –iulie 2019) în regim postuniversitar, cu taxă. Înscrierile se fac în perioada 18 februarie – 13 martie 2019, în zilele lucrătoare, între orele 9-16, la secretariatul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane, sala BN 313.

Concursul de admitere se face pe baza unui chestionar scris, care se va completa odată cu depunerea dosarului de înscriere. Chestionarul are scopul de a evidenția motivația, aşteptările şi compatibilitatea profilului candidaţilor cu specificul competenţelor pentru profesia didactică.

Lista candidaților admiși va fi disponibilă la secretariatul departamentului în data de 14 martie 2019.

Cursurile încep în data de 15 martie 2019, ora 14, conform orarului.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Cerere de înscriere (se va completa la secretariatul DFCD-SSU);
 • Certificatul de naştere, în copie;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie;
 • Cartea de identitate /B.I., în copie;
 • Diploma de absolvire/ diploma de licenţă și foaia matricolă în copie, certificate „conform cu originalul“ la inscriere;
 • Diploma de master sau de studii universitare de lungă durată, în copie; 
 • Certificat absolvire Nivel I, în copie sau adeverință;
 • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Acord prelucrare date (se completeaza la secretariatul DFCD-SSU).

Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro.

 

În atenția studenților la programul de masterat Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional si tehnic- anul I și anul II

Vă informăm că desfășurarea activităților didactice aferente semestrului I al anului universitar 2018-2019, în cadrul programului de masterat Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic, va începe luni, 1 octombrie 2018, conform orariilor pentru anul I, respectiv anul II de studii, de mai jos.  

 

Program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I, în regim postuniversitar

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti organizează în anul universitar 2018-2019 Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, Nivel I.

Programul se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2018-2019 (5 octombrie 2018 – 9 martie 2019) în regim postuniversitar, cu taxă.

Cursurile încep în data de 5 octombrie 2018, ora 14, conform orarului.

Informații suplimentare legate de organizarea și desfășurarea programului de formare se pot obține telefonic de la secretariatul departamentului (tel. 021 402 9241) sau prin email: dfcdssu@upb.ro.


Concurs de admitere la Programul de formare iniţială de studii psihopedagogice nivel II

În atenția studenților masteranzi din anul I

Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din Universitatea POLITEHNICA din București organizează, în anul universitar 2018-2019, Programul de formare psihopedagogică Nivel II.

Absolventii studiilor universitare de licență care au urmat programul de formare psihopedagogică (nivel I) pe parcursul studiilor universitare de licență (din anul I de studiu până în anul III de studiu), se pot înscrie pentru continuarea nivelului II de studii psihopedagogice, pe parcursul studiilor universitare de masterat, în primele 15 zile ale anului universitar 2018-2019 (24 septembrie-12 octombrie 2018) la secretariatul DFCD-SSU, sala 313, interval orar 9:00 -20:00.

Conținutul dosarului de înscriere:

 • diploma de licenţă/adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă eliberată de către  secretariatul facultăţii absolvite;
 • certificat de absolvire Nivel I al programul de formare psihopedagogică (cu durata de trei ani, derulat în perioada facultăţii) /adeverinţă care să demonstreze absolvirea nivelului I, eliberată de către  secretariatul facultăţii absolvite;
 • un chestionar primit de candidat în ziua înscrierii, în care acesta să evidențieze motivația, aşteptările şi compatibilitatea sa cu specificul competenţelor pentru profesia didactică.

Precizare!

Masteranzii care nu pot obţine în timp util de la secretariatele facultăţilor documentele necesare înscrierii (diploma de licenţă/adeverinţă care să demonstreze finalizarea ciclului de licenţă, respectiv certificatul de absolvire nivel I/adeverinţă care să demonstreze absolvirea nivelului I), pot completa în ziua înscrierii o declaraţie standard pe propria răspundere prin care confirmă absolvirea facultăţii şi nivelul I al programului de formare psihopedagogică (urmând că într-un interval de maxim două luni de la admitere să aducă documentele solicitate la secretariatul DFCD-SSU).

Examenul pentru admiterea la programul de formare psihopedagogică, nivel II se face pe baza analizei dosarului candidatului şi a evaluării răspunsurilor din chestionarul motivational, de către o comisie formată din cadrele didactice titulare ale DFCD-SSU.

Rezultatele (pe bază de calificativ: admis/respins) vor fi afişate pe site-ul DFCD-SSU (http://dppd.upb.ro/ ) în perioada 15 – 19 octombrie 2018.