Programul de studii universitare de masterat

Consilierea și managementul carierei în domeniul profesional și tehnic

 

Domeniul de studii acreditat: Ştiințele educației

Durata programului: 4 semestre (120 de credite)

Obiectivele programului de masterat:

 • Să asigure pregătirea de specialişti în domeniul consilierii în carieră, un domeniu în afirmare pe piaţa ofertelor educaţionale, dar şi pe piaţa muncii;
 • Să dezvolte competenţe de bază/cheie ale masteranzilor pentru o integrare rapidă şi eficientă pe piaţa muncii (competenţe de comunicare, competenţe de relaţionare, competenţe sociale etc.);
 • Să ofere masteranzilor o perspectivă globală şi unitară asupra oportunităţilor de dezvoltare personală şi profesională la dispoziţie, care să poată fi aplicată atât la nivel individual, cât şi în orientarea în carieră a viitorilor clienţi;
 • Să sprijine formarea din partea cursanţilor a unui mod de gândire sistemic în abordarea problematicii specifice domeniului consilierii în carieră şi a unei atitudini reflexive asupra propriei conduite de consilier/consultant în carieră.

Competențele generale vizate:

 • Competenţa de a analiza şi interpreta conceptele şi teoriile specifice domeniului consilierii şi managementuluii în carieră, precum şi al învăţării permante;
 • Competenţa de a analiza caracteristicile şi etapele procesului de consiliere în carieră, pe baza noţiunilor şi a conceptelor specifice cu care operează;
 • Competenţa de a relaţiona conceptelor şi noţiunilor din teoriile specifice programului de master cu situaţii din viaţa reală sau existente pe piaţa muncii
 • Competenţa de a analiza problemele specifice adulţilor în consilierea şi managementul carierei, pentru fundamentarea unor soluţii din punct de vedere practic şi profesional;
 • Competenţa de aplicare practică a cunoştinţelor din domeniul consilierii în carieră în orientarea şcolară şi profesională a beneficiarilor (elevi, studenţi, absolvenţi şi adulţi, indiferent de vârstă);
 • Competenţa de a comunica eficient în diferitele etape ale procesului de consiliere, în acord cu aria de expertiză specifică a consilierului/consultantului în carieră;
 • Competenţa de a argumenta şi de a elabora judecăţi de valoare referitoare la aspectele tematice supuse studiului (consiliere şi managementul carierei, învăţarea permanentă, management educaţional, managementul resurselor umane etc.);
 • Competenţa de a elabora şi implementa programe destinate dezvoltării profesionale, în cadrul activităţilor de grup, prin participarea la cercetări multidisciplinare şi interdisciplinare.

Certificare suplimentara oferită:

Programul de masterat îşi propune să pregătească specialişti în domeniul resurselor umane şi al consilierii educaţionale şi în carieră, oferind absolvenţilor şi o certificare suplimentară, aceea de CONSULTANT ÎN CARIERĂ. Această certificare recunoscută la nivel internaţional (programul GCDF - Global Career Development Facilitator) se obţine în condiţii specifice, după criterii şi standarde promovate internaţional de către NBCC-USA (National Board of Certified Counselors – USA). Programul de masterat beneficiază de sprijinul activ atât al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră al universităţii (www.ccoc.pub.ro), cât şi al NBCC-RO, organizaţie profesională care sprijină profesionalizarea în domeniul consilierii în carieră în România (informaţii suplimentare despre acestă certificare internaţională, cât şi despre organizaţie, pe site-ul www.nbcc.ro).

Elemente de conținut:

Intr-o abordare modernă, cadre didactice cu experienţă în domeniu vă propun să studiaţi aspecte teoretice si practice specifice unor discipline, precum:

 • Consilierea şi  managementul  carierei;
 • Managementul  educaţional;
 • Managementul calităţii;
 • Managementul şi evaluarea resurselor umane;
 • Educaţia adulţilor;
 • Psihopedagogia organizaţională;
 • Tehnici de comunicare in domeniul consilierii;
 • Politicile UE in domeniul educaţiei şi formării profesionale;
 • Managementul proiectelor;
 • Utilizarea instrumentelor informatice (web 2.0.) în comunicarea în domeniul consilierii în carieră;
 • Dezvoltarea de produse inovative.

Alte informații:

Programul de masterat dezvoltă cursanţilor competenţe cheie pentru o integrare rapidă şi eficientă pe piaţa muncii (competenţe de comunicare, competenţe de relaţionare, competenţe sociale etc.) şi îi abilitează în domeniul RESURSELOR UMANE, CONSILIERII ÎN CARIERĂ, ANALIZELOR LEGATE DE PIAŢA MUNCII ŞI DE INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ.

Înscrierea pentru programul de masterat NU e condiţionată de specializarea anterioară a domeniului de licenţă, dimpotrivă lărgeşte sfera de posibilităţi ale cursantului, oferindu-i o perspectivă generală asupra domeniului de resurse umane.

Înscrierea şi admiterea la programul de masterat se organizează, de obicei, în luna septembrie a fiecărui an (informaţii la secretariatul departamentului).