Platforma e-learning

Conferința cu participare internațională Modernitate și competitivitate în educație - EduConference 2016, București, 19 noiembrie 20161 iunie 2016

 

Scopul acestei manifestări ştiinţifice este de a aduce împreună specialişti preocupaţi de domeniul educațional, de a încuraja dezbaterile şi schimburile de bune practici, de a oferi cadrul adecvat pentru diseminarea proiectelor educaţionale şi prezentarea rezultatelor cercetărilor. Cu intenţia de a evidenţia provocările parcursului educaţional formal şi nonformal actual, de a sublinia rolul programelor de incluziune socio-profesională desfăşurate de mediul asociaţionist şi de a întinde o punte de legătură între şcoală şi piaţa muncii, ne propunem să decantăm aspecte esenţiale ale dezvoltării resurselor umane în societatea contemporană: principii etice, practice, teoretice şi sociale.


Pentru mai multe informații, va rugăm să accesați site-ul conferinței.

;