Platforma e-learning

Sesiunea de comunicări stiințifice ale studenților11 mai 2018

În data de 11 mai 2018, DFCD-SSU a organizat sesiunea anuală de comunicări științifice ale studenților. Lucrările sesiunii au adus împreună studenți de la toate facultățile din Universitatea Politehnica din București, interesați de teme de actualitate din domeniul disciplinelor psihopedagogice și socio-umane.

Secțiuni:

  • Științe politice, Cultură și civilizație europeană
  • Psihologie și comunicare
  • Comunicare ecologică
  • Filosofia culturii
  • Psihologia educației și Managementul clasei de elevi
  • Pedagogie și Consilierea carierei
  • Didactica specialității și Instruire asistată de calculator.
;