Manifestări științifice

  • 8-9 mai 2020- Sesiunea de comunicări științifice studențești (Descarcă SCSS Proceedings!)
  • 2 noiembrie 2018 - Conferința Națională Gânditori români în cultura universală (ediția a doua). 100 de ani de la Marea Unire;
  • 29 septembrie 2016 - Simpozionul Național Mentoratul în practica pedagogică. Bune practici și perspective de optimizare;
  • 4 decembrie 2014 - Educația și noile medii de învățare;
  • 27 noiembrie 2014 - Personalități emblematice ale culturii românești: Tudor Vianu și Mihai Ralea;
  • 31 mai 2014 - Conferința cu participare internațională Modernitate și competitivitate în educație;
  • 23 mai 2013 - Simpozionul Mircea Florian – reconsiderări necesare;
  • 31 octombrie 2013 - Conferința națională Politică și cultură civică în societatea contemporană.