Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane vă prezintă oferta educatională, centrată pe nevoia de formare interdisciplinară utilă viitorului inginer. Acest aspect vă este de folos atât pentru a avea o flexibilitate mai mare pe piata muncii cât și pentru a reuși să vă adaptați unor roluri profesionale diverse.

Ce strategie de învățare ar trebui aleasă sau cum pot fi sprijiniti elevii sau cursantii să se dezvolte? Sunt întrebări la care studentul învață să răspundă. Reflectând, luând contact cu diverse teorii, el are oportunitatea de a-și lărgi aria de competențe transversale. Exersarea comunicării, emiterea de aprecieri asupra ideilor și judecaților cu valoare socio-umană  îi permit cursantului care parcurge programele acestui departament să-și apropie interesele particulare de cele ale organizațiilor acutale și de rolurile solicitate în piața muncii.