Formare inițială pentru profesia didactică, pe parcursul studiilor universitare de masterat

În conformitate cu art. 2 alin. (2) al OMEN nr. 3850 din 2.05.2017  privind  organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), prin Departamentul Formare pentru Cariera Didactică – Ştiinţe Socio-Umane (DFCD-SSU), organizează, pe parcursul studiilor universitare de masterat, Programul de formare psihopedagogică Nivelul 2 (de aprofundare).

Programul de formare psihopedagogică este organizat la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

Condiții de admitere pentru studenți la master- Nivelul II:

  • diploma de licenţă;
  • certificat de absolvire Nivel I/adeverinţă care să demonstreze absolvirea nivelului I, eliberată de către universitatea organizatoare a programelor de formare;
  • participarea la examenul de admitere.

 

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ  PENTRU UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

ORDIN Nr. 3850 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica